สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศใช้ ค่าปรับจราจรใหม่ปี 2563 ละเอียดยิบ 155 ข้อ

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุก ๆ คนที่ใช้รถใช้ถนนควรรู้ไว้ เมื่อล่าสุดมีผลบังคับใช้แล้ว เกี่ยวกับอัตราการปรับจราจรแบบใหม่กัน ซึ่งหลายคนยังไม่ทราบว่ามีการปรับเปลี่ยน โดยได้มีการประกาศใน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในอัตราเดิมกับอัตราใหม่ ไม่พกใบขับขี่ อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 200 บาทม จอดในที่ห้ามจอด อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 400 บาท, ไม่สวมหมวกกันน็อค อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 400 บาท คนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อค อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราใหม่ คือ 800 บาท , ฝ่าสัญญาณไฟแดง อัตราเดิม คือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท, ขับเร็วเกินกำหนด อัตราเดิม คือ ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท, ขับขี่บนทางเท้า อัตราเดิม คือ ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท อัตราใหม่ คือ 500 บาท*ทั้งนี้ยังมีการใช้ใบสั่งแบบใหม่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ใบสั่งใหม่มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 : ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้ผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ ชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน แผ่นที่ 1 เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้ผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ แผ่นที่ 2 เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจรเพื่อบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผ่นที่ 3 เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน และแผ่นที่ 4 เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับผู้ออกใบสั่งแบบที่ 2 : เป็นใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีชุดละ 2 แผ่น แผ่นที่ 1 ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้ผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่ 2 ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง